Beállít Kezd?lapnak Hozzáadás kedvencekhez Levél küldése

információs portál


Nyugdíj korhatár és nyugdíj jogosultság

Nyugdíj korhatár 2008. december 31. és 2012. december 31. között megállapított nyugdíj esetén

Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a nyugdíj korhatár hatvankét év, emelett feltétel, hogy legalább húsz év szolgálati id?vel rendelkezzünk.

Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki legalább tizenöt év szolgálati id?t szerzett, és a rá irányadó nyugdíj korhatárt betöltötte.

2012. december 31-éig az el?rehozott öregségi nyugdíjkorhatára férfi esetében, 60 életév, n?esetében a nyugdíj korhatár 59 életév. További feltétel legalább 40 év szolgálati id?megszerzése, illetve a társadalombiztosítási jogviszony fenn nem állása.

2012. december 31-éig csökkentett összeg? el?rehozott öregségi nyugdíjra jogosult, aki legalább 37 év szolgálati id?t szerzett, és megfelel az egyéb feltételeknek.

Nyugdíj korhatár 2013. január 1. napjától

2013. január 1-jét?l a 62. életév betöltését megel?z?en el?rehozott öregségi nyugdíjra jogosult, aki a 60. életévét betöltötte, és legalább 37 év szolgálati id?t szerzett, valamint társadalombiztosítási jogviszonyban nem áll.

Egyéb nyugdíj jogosultság feltételek

Az el?rehozott öregségi nyugdíjra és a csökkentett összeg? el?rehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság, valamint a csökkentés mértékének megállapítása szempontjából szolgálati id?ként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának id?tartamát.

Az el?rehozott öregségi nyugdíj összegét úgy kell megállapítani, hogy az öregségi nyugdíj összegét annyiszor 0,3 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik a 62. életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61. életévét betöltötte; 3,6 százalékkal, továbbá annyiszor 0,4 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik a 61. életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61. életévét nem töltötte be.

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti. Az el?rehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság szempontjából szolgálati id?ként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának id?tartamát.

Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá egészségre különösen ártalmas munkát végzett, korkedvezményre a fenti szabályok megfelel? alkalmazásával jogosult.

 


Az oldalon található cikkek

 

>Kezd?lap
>El?rehozott öregségi nyugdíj
>Rokkantsági nyugdíj
>Korkedvezményes nyugdíj
>Nyugdíj összege
>Rokkantsági nyugdíj
>Nyugdíj korhatár
>Nyugdíj szolgálati id?